WHITNEY ROSE & TWIN BANDIT @ N9 - EEKLO

STACIE COLLINS Band @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS

LILLY HIATT @ AB - BRUSSEL

RANDY HANSEN @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS

BLUES CARAVAN @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS
feat. BERNARD ALLISON / MIKE ZITO / VANJA SKY

MOULIN BLUES @ OSPEL

BEVERLY JO SCOTT @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS

HAMILTON LOOMIS @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS

THE DELTA SAINTS @ DE BOSUIL - WEERT

LEVITATION ROOM + ALPHA WHALE @ DE ZWERVER - LEFFINGE

SEAN KOCH + SEAGULLS @ DE ZWERVER - LEFFINGE

LITTLE CAESAR @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS

BODEGA @ DE ZWERVER - LEFFINGE

DUVEL BLUES @ PUURS

LAURENCE JONES @ DE BOSUIL - WEERT

The DELTA SAINTS @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS

THE BUTTERTONES @ DE ZWERVER - LEFFINGE

MONSTER MIKE WELCH & MIKE LEDBETTER @ DE KORENBLOEM ZINGEM

MERODE FESTIVAL @ WESTERL0, DIEST, HERSELT en AVERBODE

SUE FOLEY @ MOD - HASSELT

GOEZOT IN'T HOFKE @ HOFKE VAN CHANTRAINE - OUD-TURNHOUT

SUE FOLEY @ DE BOSUIL - WEERT

RYAN McGARVEY @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS

THE MARCUS KING BAND @ DE ZWERVER - LEFFINGE

GHALIA & The MAMA'S BOYS @ SPIRIT OF 66 - VERVIERS